Dr inż. Tomasz Pukszta

Podręczniki, skrypty, monografie i rozdziały w monografiach

 1. Pukszta T., Budryńska K., 2014, Żywność genetycznie modyfikowana w opinii mieszkańców gminy Kwidzyn, Jakość żywności a żywienie w turystyce pod redakcją naukową Kołożyn-Krajewskiej D., Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
  w Częstochowie, str. 145-152.
 2. Pukszta T., 2013, Prognozowanie zmian wielkości wycieku rozmrażalniczego mrożonych warzyw w czasie przechowywania, Nowoczesne Trendy w żywieniu i produkcji żywności, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, str.168-178.
 3. Pukszta T.,: 2012, Kinetyka degradacji witaminy C w mrożonych warzywach, Wybrane aspekty oceny jakości żywności, Wyd. Politechnika Radomska, Radom 2012, str.175-183.
 4. Pukszta T., 2010, Towaroznawcza ocena jakości mrożonych truskawek dostępnych w gdyńskim markecie, Wybrane problemy oceny jakości żywności, Wyd. Politechnika Radomska, Radom 2010, str.156-164.
 5. Palich P., Ocieczek A., Pukszta T., Ruszkowska M., 2007. Podstawy inżynierii
  i technologii żywności. Ćwiczenia
  , Wyd. AM w Gdyni, Gdynia 2007.
 6. Palich P., Ocieczek A., Pukszta T., Skotnicka M., 2006. Podstawy technologii
  i przechowalnictwa żywności. Ćwiczenia
  , Wyd. AM w Gdyni, Gdynia 2006.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Pukszta T., 2014, Wpływ fluktuacji temperatury przechowywania na poziom zmian jakości zamrożonego groszku zielonego, Nauki Inżynierskie i Technologie  Engineering Sciences and Technologies, nr 3 (14), str.95-105.
 2. Ocieczek A., Pukszta T., 2014, Porównanie wpływu zamrażalniczego przechowywania pieczywa pszennego zwykłego i razowego na właściwości sorpcyjne miękiszu, Chłodnictwo, vol.4, str. 36-42.
 3. Pukszta T., 2013, Ocena możliwości matematycznego opisu zmian wielkości wycieku rozmrażalniczego mrożonych owoców w czasie przechowywania, Chłodnictwo, nr 12, str. 36-39.
 4. Pukszta T., 2013, Ocena poziomu zmian jakościowych w mrożonej cukinii przechowywanej w warunkach fluktuacji temperatury, Problemy Higieny i Epidemiologii, 94(3), str. 542-546.
 5. Pukszta T., 2013, Zmiany oceny sensorycznej zamrożonych warzyw w czasie przechowywania, Chłodnictwo, vol. 4, str.38-41.
 6. Pukszta T., 2013, Stabilność składników antyoksydacyjnych w truskawkach przechowywanych w warunkach zamrażalniczych, Inżynieria i aparatura chemiczna, 2, 52(44), str. 71-73.
 7. Pukszta T., 2012, Kinetyka degradacji barwników chlorofilowych w czasie zamrażalniczego przechowywania warzyw, Chłodnictwo, vol. 12, str. 46-50.
 8. Pukszta T., 2011, Zawartość witaminy C w mrożonych truskawkach dostępnych
  w gdyńskich marketach
  , Ekologia i Technika, nr 4 (113), str. 183-185.
 9. Ocieczek A., Pukszta T., 2011, Modelowanie trwałości pieczywa przechowywanego zamrażalniczo w warunkach domowych z wykorzystaniem metod sorpcyjnych, Chłodnictwo, vol. 6, str. 38-43.
 10. Pukszta T., 2011, Możliwość zastosowania testów przyspieszonych w prognozowaniu trwałości zamrożonych owoców, Inżynieria i aparatura chemiczna, 2, 50(42), str. 36-37.
 11. Pukszta T., 2011, Jakość mrożonych truskawek dostępnych w gdyńskich hipermarketach, Chłodnictwo, vol. 3, str. 40-43.
 12. Ocieczek A., Pukszta T., 2011, Wykorzystanie metod sorpcyjnych w ocenie wpływu zamrażalniczego przechowywania chleba na świeżość miękiszu, Chłodnictwo, vol.1-2,
  str. 67-72.
 13. Pukszta T., 2009, Zmiany wartości odżywczej zamrożonych warzyw w czasie przechowywania, Chłodnictwo, vol. 11, str. 44-46.
 14. Pukszta T., 2009, Trwałość przechowalnicza soków owocowych, Inżynieria i aparatura chemiczna, 2, 48(40), str. 114-115.
 15. Pukszta T., 2008, Możliwość zastosowania testów przyspieszonych w prognozowaniu trwałości zamrożonych warzyw, Chłodnictwo, vol. 6, str. 62-65.
 16. Pukszta T., 2008, Modelowanie zmian cech krytycznych zamrożonych warzyw
  w czasie przechowywania
  , Inżynieria i aparatura chemiczna, 3, 47(39), str. 11-12.
 17. Pukszta T., Palich P., 2008, Storage of frozen green pea and possibilities of its durability prognosis, Acta Agrophysica PAN, vol. 11 (1), str 175-182.
 18. Pukszta T., 2007, Modelowanie zmian cech krytycznych zamrożonych owoców
  w czasie przechowywania
  , Inżynieria i aparatura chemiczna, 1, 46(38), str. 108-109.
 19. Pukszta T., Palich P., 2007, The effect of freezing conditions of strawberry storage on the level of thawing drip loss, Acta Agrophysica PAN, vol. 9 (1), str. 203-208.
 20. Pukszta T., Palich P., 2006, Trwałość zamrożonych truskawek w czasie przechowywania, Chłodnictwo, vol. 4, str. 48-50.
 21. Pukszta T., Palich P., 2006, Zmiany cech sensorycznych zamrożonych truskawek
  w czasie przechowywania
  , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki
  w Bydgoszczy, tom 4, nr 3, str. 147-154.
 22. Pukszta T., Palich P, 2006, The effect of freezing conditions of leek storage on the level of thawing effluent, Acta Agrophysica PAN, vol.7 (1), str. 191-196.
 23. Pukszta T., Palich P., 2005, Trwałość mrożonego pora podczas przechowywania, Chłodnictwo, vol. 11, str.44-47.
 24. Palich P., Pukszta T., 2004, Zmiany wielkości wycieku rozmrażalniczego mrożonych warzyw, Zeszyty Naukowe nr 52, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni,
  str. 42-47.
 25. Pukszta T., P. Palich, 2004, Trwałość mrożonej cukinii w czasie przechowywania, Zeszyty Naukowe nr 52, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, str. 31-41.
 26. Palich P., Pukszta T., 2003, Wpływ fluktuacji temperatury przechowywania zamrożonych truskawek na trwałość barwników antocyjanowych, Zeszyty Naukowe nr 48, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, str. 108-112.
 27. Steinka I., Pukszta T., Stankiewicz J., Wilczyńska A., 2003, Higieniczne aspekty stosowania dodatków smakowych w technologii produkcji kwasowo-podpuszczkowych serów twarogowych dostępnych na rynku Trójmiasta, Zeszyty Naukowe nr 48, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, str. 76-86.
 28. Pukszta T., 2003, Zmiany kwasowości mrożonych owoców podczas przechowywania, Chłodnictwo, vol. 2, str. 34-35.
 29. Palich P., Pukszta T., 2001, Wpływ temperatury i czasu zamrażalniczego przechowywania marchwi na zawartość b-karotenu, Żywność-nauka-technologia-jakość, tom 8, zeszyt 2, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, str. 139-143.
 30. Steinka I., Pukszta T., 2001, Role of expert opinions and the right composition
  of HACCP team in assuring the correct functioning of the system
  , Joint Proceedings, WSM Gdynia Hochschule Bremenhaven, 14/08/2001, str. 49-52.
 31. Palich P., Pukszta T., 2001, Zmiany zawartości witaminy C mrożonych warzywach
  i owocach w czasie przechowywania
  , Chłodnictwo, vol. 7, str. 43-45.
 32. Palich P., Pukszta T., 2001, Zmiany wielkości wycieku rozmrażalniczego owoców mrożonych, Chłodnictwo, vol. 1, str. 42-44.
 33. Steinka I., Pukszta T., 2000, Influence of mycota in cottage cheese on establishing the product quality, Joint Proceedings, WSM Gdynia Hochschule Bremenhaven, 13/09/2000, str. 84-92.

Niepublikowane prace / ekspertyzy / B+R

 1. Pukszta T., Praca doktorska nt.: Prognozowanie trwałości żywności mrożonej w czasie przechowywania.
 2. Palich P, Ocieczek A., Pukszta T., Hałaczkiewicz J., 2004, Koncepcja technologiczna produkcji miksów owocowych.
 3. Palich P, Ocieczek A., Pukszta T., 1999, Koncepcja technologiczna produkcji preparatów leczniczych na bazie surowców roślinnych.

Referaty wygłoszone podczas konferencji, sympozjów i seminariów naukowych krajowych i międzynarodowych

 1. 01-02.07.2014r. – IV Sympozjum Inżynierii Żywności w Warszawie Wpływ fluktuacji temperatury przechowywania na poziom zmian jakości zamrożonego groszku zielonego.
 2. 05-06.06.2014r. – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Turystyka-Żywienie-Żywność w Częstochowie nt.: Jakość żywności a żywienie w turystyce Żywność genetycznie modyfikowana w opinii mieszkańców gminy Kwidzyn.
 3. 12-13.05.2014r. – Ogólnopolska konferencja naukowa „Jakość towarów i usług
  w innowacyjnej gospodarce” w Gdyni Fluktuacja temperatury przechowywania jako determinant jakości zamrożonego pora.
 4. 03-06.09.2013r. – VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Białej Podlaskiej nt.: Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia Ocena poziomu zmian jakościowych w mrożonej cukinii przechowywanej w warunkach fluktuacji temperatury.
 5. 07-08.06.2013r. – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Turystyka-Żywienie-Żywność w Częstochowie nt.: Nowoczesne trendy w żywności i żywieniu Prognozowanie zmian wielkości wycieku rozmrażalniczego mrożonych warzyw w czasie przechowywania.
 6. 22-24.05.2013r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Olsztynie nt.: Towaroznawstwo XXI wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów Towaroznawcza ocena zmian jakości mrożonych owoców wywołanych fluktuacją temperatury.
 7. 14-15.05.2103r. – XVI Konferencja Naukowo-Techniczna w Gdańsku nt.: Żywienie Człowieka-Inżynieria Maszyn Stabilność składników antyoksydacyjnych w truskawkach przechowywanych w warunkach zamrażalniczych.
 8. 12-14.09.2012r. – VI Międzynarodowa Konferencja w Radomiu (Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej) „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy – Towaroznawstwo w XXI wieku – rozwój i bariery” Kinetyka degradacji witaminy C w mrożonych warzywach.
 9. 26-27.06.2012r. – III Sympozjum Inżynierii Żywności w Warszawie Kinetyka degradacji barwników chlorofilowych w czasie zamrażalniczego przechowywania warzyw.
 10. 24-25.03.2011r. – XV Konferencja Naukowo-Techniczna w Bydgoszczy nt.: Żywienie Człowieka-Inżynieria Maszyn Zawartość witaminy C w mrożonych truskawkach
  dostępnych w gdyńskich marketach
  .
 11. 24-25.03.2011r. – XV Konferencja Naukowo-Techniczna w Bydgoszczy nt.: Żywienie Człowieka-Inżynieria Maszyn Możliwość zastosowania testów przyspieszonych
  w prognozowaniu trwałości zamrożonych owoców
  .
 12. 29.06-01.07.2011r. – XL Sesja Komitetu Nauk o Żywności PAN „Tradycja
  i nowoczesność w żywności i żywieniu” w Warszawie Stabilność barwników chlorofilowych w czasie zamrażalniczego przechowywania warzyw.
 13. 15-17.09.2010r. – V Międzynarodowa Konferencja w Radomiu (Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej) „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy – Towaroznawstwo w nauce i praktyce” Towaroznawcza ocena jakości mrożonych truskawek dostępnych w gdyńskim markecie.
 14. 09-11.06.2010r. – II Sympozjum Inżynierii Żywności w Warszawie Jakość mrożonych truskawek dostępnych gdyńskich hipermarketach.
 15. 10-13.05.2009r. – XX Seminarium Naukowe w Ostrzycach nt.: Właściwości wody
  w produktach spożywczych Skład surowcowy jako determinant trwałości przechowalniczej soków owocowych.
 16. 26.02.2009r. – XIV Seminarium Naukowo-Techniczne w Bydgoszczy nt.: Żywienie Człowieka-Inżynieria Maszyn Trwałość przechowalnicza soków owocowych.
 17. 04-06.06.2008r. – I Sympozjum Inżynierii Żywności w Warszawie Zmiany wartości odżywczej zamrożonych warzyw w czasie przechowywania.
 18. 14.03.2008r. – XIII Seminarium Naukowo-Techniczne w Bydgoszczy nt.: Żywienie Człowieka-Inżynieria Maszyn Modelowanie zmian cech krytycznych zamrożonych warzyw w czasie przechowywania.
 19. 07-09.05.2007r. – XVIII Seminarium Naukowe w Nowogrodzie nt.: Właściwości wody
  w produktach spożywczych Przechowywanie mrożonego groszku zielonego i możliwości prognozowania jego trwałości.
 20. 23.02.2007r. – XII Konferencja Naukowo-Techniczna w Bydgoszczy nt.: Żywienie Człowieka-Inżynieria Maszyn Modelowanie zmian cech krytycznych zamrożonych owoców w czasie przechowywania.
 21. 07-10.05.2006r. – XVII Seminarium Naukowe w Supraślu nt. Właściwości wody
  w produktach spożywczych Wpływ zamrażalniczych warunków przechowywania truskawek na wielkość wycieku rozmrażalniczego.
 22. 09-11.05.2005r. – XVI Seminarium Naukowe w Gołuniu Kaszubskim nt.: Właściwości wody w produktach spożywczych Wpływ zamrażalniczych warunków przechowywania warzyw na zdolność utrzymywania wody po rozmrożeniu.
 23. 16-18.10.2003r. – II Krajowa Konferencja Naukowa w Jastarni nt.: Jakość towarów
  i usług w obrocie Trwałość mrożonej cukinii w czasie przechowywania.
 24. 10-11.09.2003r. – XXXIV Sesja Naukowa KTiChŻ PAN AR we Wrocławiu nt.: Jakość polskiej żywności w przededniu integracji z Unią Europejską Trwałość barwników chlorofilowych podczas zamrażalniczego przechowywania warzyw.
 25. 16-18.10.2002r. – I Krajowa Konferencja Naukowa w Gołuniu Kaszubskim nt.: Jakość towarów i usług w obrocie Higieniczne aspekty stosowania dodatków smakowych
  w technologii produkcji kwasowo-podpuszczkowych serów twarogowych dostępnych na rynku Trójmiasta
  .
 26. 10-11.09.2002r. – XXXIII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN AR w Lublinie Wpływ warunków przechowywania mrożonych truskawek na trwałość barwników antocyjanowych.
 27. 21-22.05.2002r. – VII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowe Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności we Oleśnicy k/Wrocławia Zmiany kwasowości mrożonych owoców podczas przechowywania.
 28. 19-20.09.2001r. – VIII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
  w Białymstoku Czynniki kształtujące zawartość witaminy C w mrożonych warzywach podczas przechowywania.
 29. 29-30.05.2001r. – VI Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności w Łodzi Wpływ temperatury i czasu zamrażalniczego przechowywania marchwi na zawartość b-karotenu.
 30. 14-15.09.2000r. – XXXI Sesja Naukowa KTiChŻ PAN AR w Poznaniu Modelowanie zmian jakościowych mrożonych owoców przechowywanych w warunkach stałej i zmiennej temperatury.
 31. 15-16.02.1999r – VII Sesja Naukowa w Olsztynie nt.: Postęp w technologii, technice
  i organizacji mleczarstwa Porównanie jakości twarożków produkowanych w zakładach o zróżnicowanych systemach kontroli jakości.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda III stopnia Rektora Akademii Morskiej w Gdyni przyznana za wyróżniające osiągnięcia naukowo-badawcze, za wdrożenia wyników badań do praktyki, rozwój kadry naukowej i osiągnięcia dydaktyczne w 2013 roku – 18.06.2014r.
 2. Nagroda III stopnia Rektora Akademii Morskiej w Gdyni przyznana za wyróżniające osiągnięcia naukowo-badawcze, za wdrożenia wyników badań do praktyki, rozwój kadry naukowej i osiągnięcia dydaktyczne w 2011roku – 14.06.2012r.
 3. Wyróżnienie w konkursie prezentacji posterowych Jubileuszowej XV Konferencji Naukowo-Technicznej w Bydgoszczy nt.: Żywienie Człowieka-Inżynieria Maszyn za bardzo wysoki poziom w zakresie przygotowania prezentacji posterowej pt.: Możliwość zastosowania testów przyspieszonych w prognozowaniu trwałości zamrożonych owoców. 24-25.03.2011 r.
 4. Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę – 27.05.2010r.
 5. Brązowy Krzyż Zasługi – 08.10.2007r.
 6. Nagroda II stopnia Rektora Akademii Morskiej w Gdyni przyznana za wyróżniające osiągnięcia zawodowe w 2004 roku – 15.06.2005r.

Członkowstwo w prestiżowych instytucjach i organizacjach naukowych

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego Oddział Morski

Członkowstwo w komisjach wydziałowych/uczelnianych

 1. Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

Członkowstwo w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji

 1. Członek komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Jakość Towarów i Usług w Innowacyjnej Gospodarce”, 11-13 maja 2014r. w Gdyni.

Odbyte staże naukowe i zawodowe

 1. IGLOTEX S.A. w Skórczu – staż zawodowy w okresie od 15 marca do 15 czerwca 2014 roku.

Ukończone studia podyplomowe i kursy

 1. Szkolenie „Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności” – 13.12.2013r.
 2. Szkolenie nt.: Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant – Poznań 21.10.2013r.
 3. Podyplomowe Studium Pedagogiczne dla młodych nauczycieli akademickich – 28.06.2000r.

Działalność dydaktyczna

 1. Podstawy technologii żywności – wykłady i ćwiczenia laboratoryjne
 2. Inżynieria jednostkowych procesów przemysłu spożywczego – wykłady i ćwiczenia
  laboratoryjne
 3. Przechowalnictwo – ćwiczenia laboratoryjne
 4. Aparatura i inżynieria procesów przetwórczych przemysłu spożywczego – wykłady
  i ćwiczenia
 5. Niskotemperaturowe utrwalanie żywności – wykłady
 6. Promotor – 105 prac inżynierskich i magisterskich zrealizowanych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w Akademii Morskiej w Gdyni
 7. Recenzent – 76 prac inżynierskich zrealizowanych na Wydziale Przedsiębiorczości
  i Towaroznawstwa w Akademii Morskiej w Gdyni

 

Dane kontaktowe

Dr inż. Tomasz Pukszta
Akademia Morska w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
Tel. +48 58 69 01 345, Tel./ Fax. +48 58 69 01 210
E:mail:  t.pukszta@wpit.am.gdynia.pl
http://kouth.wpit.am.gdynia.pl/

powrót na poprzednią stronę